Organisatie en werkwijze

De dagelijks leiding en uitvoer van de activiteiten ligt in de handen van

het bestuur:

De heer Berend de Boer (voorzitter)

De heer Meinte Alkema (penningmeester/secretaris)

De heer Dick Brussee (lid) 

 

De bestuursleden zetten zich onbezoldigd in voor de stichting. Daarnaast wordt Nairobi Hospice omringd door vele vrijwilligers in Nederland en Kenia die helpen bij fondsenwerving, communicatie, verzamelen van goederen en de bouw van en de uitbreiding van de hospices. 

Op dit moment zoeken wij operatie tafels voor een ziekenhuis in Mukumu , en sponsoren voor transport van 2 zee containers van Rotterdam naar Kisumu.

 

De stichting werkt samen met een hospices in Kenia. Zij dienen met regelmaat een aanvraag in voor medicijnen en medische middelen. Eens per paar jaar besluit de stichting in overleg met een hospice om toe te werken naar een uitbreiding van de voorzieningen. Dit zijn meestal grote en omvangrijke projecten waarvoor doelgericht fondsen en middelen geworven worden. Alle inkomsten worden direct besteed aan de hospices in Kenia en Tanzania. Dit betekent dat de stichting geen eigen vermogen heeft.

Bouw van het Hospice in Kisumu
Bouw van het Hospice in Kisumu
Jongen na de behandeling met zijn moeder
Jongen na de behandeling met zijn moeder